Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
• İnsan Kaynakları Yönetimine Stratejik Yaklaşım
• Geleneksel ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
• Yeni Yönetimin Stratejik Partneri: İnsan Kaynakları
• Stratejik İnsan Kaynakları Bütçeleri Nasıl Etkiliyor?
• Stratejik İK Yönetiminin Boyutları
o Değişim Liderliği
o İlişki Yönetimi
o Yetenek Yönetimi
o Kurumsal Sosyal Sorumluluk
• İnsan Kaynakları Fonksiyonlarına Stratejik Yaklaşım

Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması
• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Oluşturulması
• İş Analizi ve Dizaynı İşe Alım, Seçme ve Yerleştirme
• Kariyer ve Yedekleme Planlarının Oluşturulması
• Ücretlendirme, Yan Haklar ve Prim Sistemi Yapılandırılması
• Performans ve Ödüllendirme Sistemi
• Eğitim ve Gelişim Yönetimi
• Şirket Akademisi Oluşturulması
• İşveren Markası Yapılandırma
• İnsan Kaynakları Pazarlaması ve Sosyal Medya

Uygulamalar