TAKIM RUHU EĞİTİMİ / TAKIM ÇALIŞMASI EĞİTİMİ

 
Takım Ruhu Eğitimi veya Ekip Ruhu Eğitimi olarak bilinen bu eğitimin amacı; ekip verimliliğini yükseltmek ve ekip üyelerinin birbirlerini desteklemesini sağlamaktır.
 

Takım Ruhu Eğitimi İçeriği

 

 

BİR EKİP NE ZAMAN OLUŞTURULMALI

 
Ekipler her zaman uygun düşmez. Bazı işler tek başına çalışan bir kişinin teknik becerilerine ihtiyaç duyar. Örneğin, karmaşık bir bilgisayar programı üretilmesi ekip çalışmasına pek uygun düşmeyecektir. Şu koşullar bir ekibi başarıyla oluşturmakta son derece önemlidir:
 
1. Özel bir iş konusunun bir ekip yaklaşımını gerektirmesi.
2. Kararları tartışma ve görüşmeye zaman olması.
3. Bir kişinin tek başına sağlayamayacağı bilgi ya da becerilere ihtiyaç duyulması.
4. Ekip çalışmasının kararların benimsenmesini sağlaması ya da morali yüksek tutması.
5. Ekibin veriminin organizasyon içindeki yatay ve dikey ilişkileri etkileyebilmesi.
6. Ekip çalışmasının alınan kararların ve yapılan işlerin niteliğini artırması.
7. Ekip çalışmasının başarısızlık riskini azaltması.
8. Grup kararları ve eylem planlarının yürütülmesi için değişik insanlara ihtiyaç duyulması.
 

TAKIM RUHU EĞİTİMİ

 
İş hayatında ekip çalışması esastır. Takım halinde çalışmak, insanların birbirlerini dinlemelerini, bilgilerini paylaşmalarını, yapıcı geribildirim almak ve vermek suretiyle olumlu değişiklikler yapmalarını ve karşılıklı güven oluşturmalarını sağlar.
 
Ancak ekiplerin kendiliklerinden birlikte çalışarak optimal sonuçlar üretecek yetkinliklere kavuşması çok nadir rastlanan bir durumdur. Takım Ruhu Eğitimi işte bu yetkinlikleri kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır.
 
Takım Ruhu Eğitimi sırasında kullanılan araçlar ve alıştırmalar, birlikte çalışma yapma deneyimini katılımcılar için hayata geçirmekte, aktivite sonrası yapılan tartışmalar ise eğitim konularını pekiştirmektedir. Takım Ruhu Eğitimi sırasında kullanılan değerlendirme sistemleri ile katılımcılar kendi takımları içindeki çalışma iklimini görebilmektedirler.
 
Takım Ruhu Eğitimi Amaçları;• Katılımcılara etkin takım çalışmasının yararlarını ve takım çalışmasına etki eden faktörleri aktarmak,
 
• Dinleme, fikir paylaşma, geribildirim alma ve verme, çatışmaları atlatma konularındaki becerileri geliştirmek
• Ekip çalışması yapmaktaki becerilerin değerlendirilmesini ve gelişim alanlarının belirlenmesini sağlamak
• Ekip çalışması yapma yetkinliğinizi grup çalışmaları yardımıyla geliştirmek
• Ekip çalışması eğitiminde geliştirdiğiniz becerileri kurumunuza taşımak için kişisel aksiyon planı geliştirmenizi sağlamak
 

TAKIM RUHU

 
Takım ruhu, takımı oluşturan tüm bireylerin takımın amacı yönünde bütünleşmeleri ve birlikte hareket etmeleri sonucunda takımda ben imajı yerine biz imajının oluşması olarak tanımlanabilir.
 
Takım ruhu her şeyden önce bir histir. Bu his takıma ait olmayı ve takımı benimsemeyi gerektirir. Dolayısıyla takım ruhu anlayışına ulaşmış bireyler; sevgi, saygı, anlayış, yardımlaşma ve aitlik gibi duygularla takım ruhunu güçlendirmelidir. Kişilerin başarısı takım ruhunda kendini bulmalı, her başarılı olan kişi takımda bulunan diğer kişiler tarafından takdir edilmeli ve onun başarısıyla gurur duyulmalıdır. Takımda bulunan herkes birbirini tamamlamalı ve bir bütünlük oluşturmalıdır.
 
Takım ruhunun oluşması, takım atmosferinin oluşması ile mümkün olacağından böyle bir atmosfer de bütün üyelerin işbirliği yapması ve uyumlu çalışmaları sonucu oluşacaktır. Böyle bir atmosferi yakalamış üyeler, takımı oluşturan diğer üyelerle uğraşmamalı, takımda oluşan küçük sorunlara veya olaylara takılmamalıdır. Üyeler, amaç doğrultusunda belirlenen hedefe doğru ilerlemeli, detaylara takılmadan bütüne bakmalıdır. Takım ruhu anlayışına bir şablon gibi oturan. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz içindir sözü unutulmamalıdır.

Takımda; ortak amacın yanı sıra uygun koşullar sağlanmalı, bütüncül yaklaşım, organizasyon, uyum ve oryantasyon olmalıdır. Özellikle adaletin sağlanması ve adil davranma bu özellikleri desteklemelidir. Bu nedenle eşit yaklaşım takım liderlerinin özelliği olmalıdır. Yani takım lideri çemberin ya da dairenin orta noktasını oluşturduğu ve takımda bulunan diğer kişiler ona eşit uzaklıkta yer aldığı bir kişi olmalıdır.