Bayi yönetimi eğitimi kurum içi ve açık eğitim olarak verilmektedir.

Bayi Yönetimi Eğitimi

Bayi Yönetimi Eğitimi Standartları ve Satış Kanalları Analizi

• Bayi Yönetimi Eğitim Sisteminin Genel Yapısı ve Özellikleri
• Bayi Yönetimi Sistemi Oluşturulması ve Standartlarının Belirlenmesi
• Ürüne ve Sisteme Göre Doğru Dağıtım Kanalları Belirlenmesi
• Bayi Yönetiminde Satış Ekibinin Yapısı ve Özellikleri ve Uygulama Yöntemleri
• Bayilik Sistemi Kriterleri

Etkin Bayi Yönetimi

• Bayilik Sisteminde Hedef Belirleme ve Planlama Yapma
• Bayilik Sisteminde Satış Hedeflerinin Belirlenmesi
• Bayi ve Bölge İş Planlarını Yapma
• Kota, Prim ve Teşvik Sistemi Uygulamaları
• Bayilik Sisteminde Risk- Teminat İlişkileri
• Bayi Performansının ve Değerinin Ölçümlenmesi
• Bayi Satış Stratejilerinin Geliştirilmesi
• Bayilik Oluşturulmasında Temel Kriterler
• Satış Performansı Kriterleri
• Mali Kriterler
• Yapısal Kriterler

Bayi Yönetiminde Rehberlik

• Bayi Çalışanlarının Eğitilmesi
• Bayilik Sisteminde Reklam ve Tanıtım Çalışmaları

Yeni Satış Noktaları Oluşturulması

• Satış Arttırmaya Yönelik Bayi Motivasyonunun Sağlanması,
• Bayi Sisteminde Çatışma Yönetimi ve Problem Çözme
• Bayi Şikayetlerinin Çözümlenmesi

Bayi Yönetiminde Denetim Sistemi
• Bayi Yönetiminde Temel Finansal Bilgiler
• Bayi Yönetiminde Cari Hesap Takibi, Tahsilat ve Risk Yönetimi
• Bayinin Yatırımlarının İzlenmesi ve Yönlendirilmesi
• Bayinin Fiziki İmkanlarının (Depo, Mağaza, Vitrin vb.) Kontrol Edilmesi

Uygulamalar Bayi Yönetimi

Bayilik almak isteyenler aşağıdaki konuları detaylı bir şekilde sorgulamalıdırlar;

Bayi Yönetimi _ Ürün veya Hizmetle İlgili Konular
• Bayi Yönetimi _Ürün ya da hizmetin kalitesi, talebin durumu, geçici olmaması
• Bayi Yönetimi _Ürün ya da hizmetin rekabet gücü
• Bayi Yönetimi _Patentinin olup olmaması, kolayca taklit edilememesi
• Bayi Yönetimi _Marka müşterilerce ne kadar tanınıyor? Ulusal reklam programları var mı?
• Bayi Yönetimi _Ürünlerin satın alma haklarında kısıtlama var mı?
• Bayi Yönetimi _Ürünün karlılığı, cari ekonomik sonuçlar
• Bayi Yönetimi _Ürün satış stratejileri ve taktikleri

Bayi Yönetimi Fiyat ve Maliyetlerle İlgili Konular

• Bayi Yönetimi _Yatırımın toplam maliyeti nedir? Ekstra gizli maliyetler var mı?
• Bayi Yönetimi _Başlangıç ücreti, reklam ücreti ne kadardır?
• Bayi Yönetimi _Sürekli ödemem gereken maliyetler nedir?
• Bayi Yönetimi _Bayilik veren şirketin tedarik ettiği ürünlerin maliyeti piyasa fiyatının altında mı, üstünde mi?

Bayi Yönetimi Yer Seçimi ile İlgili Konular

• Bayi Yönetimi _Nerede yerleşeceksiniz? Yer seçiminizi kim yapıyor?
• Bayi Yönetimi _Bölgeniz neresi? Bölge için özel bir fizibilite çalışması yapılmış mı?
• Bayi Yönetimi _Bölgeniz yeterince büyük mü? Ulaşım, trafik, nüfus yapısı nasıl?
• Bayi Yönetimi _Sizi koruyan sınırlamalar neler, yasal kısıtlamaların durumu nedir?
• Bayi Yönetimi _Rakiplerim kimler?
• Bayi Yönetimi _Pazarın gelişim trendi nedir? Genişleme olanakları var mı?
• Bayi Yönetimi _Alacağım bayilik uluslararası mı, ulusal veya bölgesel mi?

Bayi Yönetimi Eğitimi

Bayi Yönetimi Eğitimi sonunda katılımcılar, bayi sistemi oluşturma ile ilgili şirket bünyesinde yapılması gereken profesyonel çalışmalar hakkında bilgi sahibi olurlar, bu konudaki kendi bilgilerini sınama imkanı bulurlar süreci ve oluşturulan bayi sisteminin etkin yönetimi ile ilgili teknik ve pratik bilgiler aktarmaktır. Bayi Yönetimi Eğitimin diğer amacı, bayi karlılığını artırma ile ilgili can alıcı yönetim tekniklerini de katılımcılarla paylaşmaktır. Çünkü bayi sistemini oluşturmak kadar, bayi sistemini ciroyu ve karlılığı artıracak şekilde yönetmek de önemlidir.

Bayi Yönetimi Eğitimi ile Katılımcı Kazanımları

Bayi Yönetimi Eğitimi sonunda katılımcılar, bayi sistemi oluşturma ile ilgili şirket bünyesinde yapılması gereken profesyonel çalışmalar hakkında bilgi sahibi olurlar, bu konudaki kendi bilgilerini sınama imkanı bulurlar. Bayi Yönetimi Eğitimi ile ayrıca yeni bayi bulma, onlarla anlaşma sağlama, onları etkin yönetme ile ilgili pratik ve uygulanabilir bilgiler öğrenirler. Bayi karlılığını artırmak için, buradaki ilgili kişilerin nasıl yönetilmesi ve onlarla nasıl bir iletişim kurulması gerektiği ile ilgili profesyonel yöneticilik kazanımları elde ederler.

Bayi Yönetimi

Sistem iyi bir performansı gerektirmektedir. Örneğin, girişimci her sabah altıda kalkıp kalkmayacağını, geceleri saat 10’a kadar işin başında durup durmayacağını ya da bayilik işini idare etmek için gerekli beceri, tecrübe, eğitim, sabır ve finansal imkanların kendisinde var olup olmadığını kendi kendine sormalıdır. Kendisine ait bir işi idare ederken özgürlüğünün bir kısmından vazgeçeceğini bilmelidir.
Bayilik veren firmayı daha iyi araştırmak için denetimden geçen kar zarar, maliyet tablolarını, yatırım ve fizibilite raporlarını alabilirsiniz. Bu, bayilik almak isteyenlerin en doğal hakkıdır. Bayilik verenin abartılarına kanılmamalıdır. Alınan broşürler ve markanın ünü bayilik alanın gözünü karartmamalı ve gerekli araştırmalar yapılmalıdır.

Bayilik almadan önce yanıtlanması gereken sorular şunlardır;

• Bayi Yönetimi _ Gerekli sermayem var mı?
• Bayi Yönetimi _ Kendi işimin sorumluluğunu alma ve yürütme riski üstlenme kararlılığında mıyım?
• Bayi Yönetimi _ Seçeceğim konuyu 10-15 yıl gibi bir süre aynı şevk ve istekle sürdürebilecek sabra sahip miyim?
• Bayi Yönetimi _ Başkası tarafından yaratılmış bir sistemi, kesintisiz ve uzun süreli olarak
uygulamaya hazır mıyım?
• Bayi Yönetimi _ Çalışmaya karar verdiğim bayilik verecek şirketin başarılı, karlı bir geçmişi var mı?