Değişim Yönetiminin Amacı ve Değişime Açıklık Kavramı

• Değişimle İlgili Görüşler ve Değişim Kavramı
• Değişimin Nedenleri
• Değişimin Kaçınılmazlığı

Değişim İhtiyacının Saptanması

• Değişim Gereksinimi
• Değişim Gereksiniminin Kabullenilmesi
• Değişim Sürecinin Planlanması
• Değişimde Risk Yönetimi
• Değişim Liderini Bekleyen Sorunlar

Değişim Yönetimi

• Kurumsal Değerler, Vizyon ve Misyonun Değişime Katkısı
• Değişimde Yönetici ve Çalışan Etkileşimi
• Değişime Direncin Kırılması
• Değişimde İstikrar ve Kararlılık
• Değişim Yönetiminde Kritik Başarı Faktörleri
• Değişimin Etkisi ve Sonuçların Kontrolü

Değişim Liderliği

Uygulamalar