DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Değişim Yönetimi eğitimi bireyin ya da kurumun Stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilebilecek tüm iyileştirme süreçlerinin yönetilmesidir.

 

Değişim Yönetimi eğitiminde, değişim ile başa çıkmak düzenli bir faaliyete dönüştüğünde, onu yönetmek bilenmesi gereken bir beceri, ustalaşılması gereken bir yetenek haline gelir.

 

Değişim Yönetimi Eğitimi

Değişim yönetimi eğitimi

 

Değişim Yönetimi Eğitiminin Amacı;

Kurumların değişimi en az zararla ve en hızlı şekilde atlatmaları, yönetim stratejilerinde sapmalara neden olmadan performanslarını maksimize etmeleri bu süreçte, çalışanların performans ve motivasyonlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

Değişim Yönetimi Eğitimine Kimler katılmalı?

√  Şirket Yöneticileri

√  Şirket Profesyonelleri

√  Değişim Yönetiminde Yetkinlik Kazanmak İsteyenler


Eğitim İçeriği:

√  Değişim Yönetiminin Amacı ve Değişime Açıklık Kavramı

• Değişimle İlgili Görüşler ve Değişim Kavramı
• Değişimin Nedenleri
• Değişimin Kaçınılmazlığı

 

√Değişim İhtiyacının Saptanması

• Değişim Gereksinimi
• Değişim Gereksiniminin Kabullenilmesi
• Değişim Sürecinin Planlanması
• Değişimde Risk Yönetimi
• Değişim Liderini Bekleyen Sorunlar

 

√  Değişim Yönetimi

• Kurumsal Değerler, Vizyon ve Misyonun Değişime Katkısı
• Değişimde Yönetici ve Çalışan Etkileşimi
• Değişime Direncin Kırılması
• Değişimde İstikrar ve Kararlılık
• Değişim Yönetiminde Kritik Başarı Faktörleri
• Değişimin Etkisi ve Sonuçların Kontrolü

 

√  Değişim Liderliği

√  Uygulamalar


AÇIK EĞİTİM TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

 

Değişim Yönetimi Eğitim Türleri

 

  1. Makro Değişim – Mikro Değişim
  2. Zamana Yayılmış Değişim – Ani Değişim
  3. Proaktif (Etkisel Değişim) – Reaktif (Tepkisel Değişim)
  4. Aktif Değişim – Pasif Değişim

Değişimin kaçınılmaz olduğu İş dünyasında, Değişim yönetiminde sık sık belirsizlikler içinde ilerlemek, yeniliklere adapte olmak ve muğlak dönemlerde ileriye dönük kararlar almak durumunda kalıyoruz. Böyle dönemlerde çevik kararlar alabilmek, durumu esneklikle değerlendirebilmek için belki de en öncelikli koşul bireyin değişimle ilgili olan algısıdır.

 

Şirketlerin kendi içlerinde gerçekleşen gerek dijital dönüşüm, hibrit çalışma modeli gibi organizasyonel değişiklikler olsun gerekse dünyadaki gelişmeler karşısında atılacak adımlar ya da inovatif değişiklikler olsun, Kübler Ross “Değişim Yönetimi” Modeline göre, değişim sürecine adapte olurken bireylerin içinden geçtiği evreler bulunuyor.

 

Değişim Yönetiminde Şok ve İnkar Dönemi: Değişim karşısında önce şok geçiren kişi, sonrasında bu değişimi yok sayarak inkar etmesini kolaylaştıran veriler toplamaya başlar.

 

Değişim Yönetiminde Kızgınlık ve Depresyon: Değişimin kaçınılmaz olduğunun anlaşılması ile eski ve yeni dönemin karşılaştırıldığı, öfkelenilen ve sonrasında performasın düştüğü depresyon dönemi yaşanır.

 

Değişim Yönetiminde Kabul etme ve entegrasyon: Çalışanların, değişimden geçen bireylerin, durumu kabul ettiği ve adaptasyona hazır olduğu bu dönemde direnç düşer, merak ortaya çıkar. “Peki, şimdi ne yapabilirim?” sorusu ile birlikte ekip ileriye doğru adım atmaya hazırdır.