Kurumsal Koçluk

Kurumsal Koçluk, kurumların değişim, gelişim ve büyüme hedefleriyle paralel olarak gerekli değişim yönetimini planlama, uygulamaya alma ve sonuçlarını değerlendirme süreçlerinden oluşur.
Kurumsal Koçluk hizmeti sunduğumuz kurumlarda, kurumun toplam performansını ve çalışanlarının bireysel performansını arttıracak şekilde, farkındalık, gelişim gücü ve yöntem kazandırıyoruz.

Kurumsal Koçluk Temel Konuları:
Kurumsallaşma

Değişim Yönetimi

Organizasyonel Gelişim

Verimlilik ve Karlılık Yönetimi

Stratejik Yönetim ve Liderlik

Süreç Yönetimi

Hedef Odaklı Davranışsal Yaklaşım

Gelişim Alanlarına Odaklanma

Kurum içi Yönetimsel Koçluk ve Mentorluk Süreçleri Oluşumu

Etkin İletişim ve İlişki Yönetimi

[form sizi-arayalim]