Yönetici Koçluğu

Yönetici koçluğu, yöneticinin yetkinliklerini arttırmak ve hedeflerine ulaşmasını sağlamak yanında, çalıştığı kurumun ve ekibinin performansını yükseltmeyi hedeflemektedir. Kurumun tüm yöneticileri için kurumsal koçluk planı dahilinde veya bireysel gelişim planını destekleyecek şekilde yöneticiye özel planlanmaktadır.

Yönetici Koçluğu Kazanımları:
Stratejik Yönetim

Liderlik

Yönetici Koçluğu Teknikleri

Stratejik Karar Alma ve Uygulama

Etkin İletişim ve İlişki Yönetimi

Zaman Yönetimi

Etkin Toplantı Yönetimi

Çatışma Yönetimi

Performans Yönetimi

SendBinary.aspx

Yönetici Koçluğu Süreci:
Hedefler ve Önceliklerin Saptanması

Profesyonel ve Kişisel Hedeflerin Entegrasyonu

Sorunlar ve Sınırlamaların Belirlenmesi

Bireysel GAP Analizi

Stratejik Eylem Planı Oluşumu

Yönetim ve Liderlik Modeli Analizi

Mentorluk Yetkinliği Edindirme

[form sizi-arayalim]