Swot Analizi

• Strengths(Kuvvetli Taraflar)
• Weaknesses(Güçsüz Yanlar)
• Opportunities(Olanaklar)
• Threats(Tehlikeler)
• Güçlü olduğumuz noktaları nasıl değerlendirebilir kullanabiliriz?
• Zayıf olduğumuz noktaları nasıl güçlendirebilir veya etkisiz kılabiliriz?
• Fırsatları en iyi nasıl değerlendirebiliriz?
• Tehditlere karşı nasıl bir savunma sistemi kurmalıyız?
• Firma amacını etkileyen faktörler
• Pazardaki Yeni Eğilimlerin Belirlenmesi
• Çalışanların Motivasyon Durumları

[form sizi-arayalim]