Swot Analizi Nedir?

Diğer adı TOWS Matrisi olan Swot analizi günden güne daha çok uygulanmaktadır. İşinizle ilgili önceden belirlenmiş bir konu dahilinde güçlü ve güçsüz yanlarınızı görmenizi, gelecekte sizi bekleyen fırsatlar ve tehlikelere karşı bugünden hazırlığınızı yapmanızı ve karar alma aşamasında yardımcı bir araç olarak kullanılmaktadır. Swot kelimesininde her harfin ayrı bir anlamı vardır ve bu harfler aynı zamanda swot analizinin adımlarınıda oluşturmaktadır. Swot analizi bir şirket için kullanıldığı gibi bir kişi içinde kullanılabilir. Swot analizi kaç adımdan oluşur? SWOT analizi 4 adımdan oluşur bu adımlar şunlardır;

• S (Strenghts- Yani Kuvvetli Taraflarınız): Şirketinizin güçlü olduğu yanlar neler? Kuvvetli olduğunuz yanları bulmak için, yeteneklerinizi, potansiyellerinizi, pazarlama gücünüzü, finansal gücünüzü, pazardaki deneyiminizi vb. değerlendirin.

• W (Weaknesses- Yani Güçsüz Yanlarınız): Güçsüz olduğunuz yanlar neler? Mali zorluklarınızı, pazardaki deneyimsizliğinizi, personel yetersizliğinizi vb. değerlendirin.

• O(Opportunities- Yani Olanaklarız): Şirketiniz için hangi olanaklar mevcut? Şu anda faaliyet gösterdiğiniz alanla ilişkili bir başka alanda büyüme olanağınızı, kişisel ilişkilerinizin size sağladığı gücü, mali desteklerinizi vb. değerlendirin.

• T (Threats-Tehlikeler): Gelecekte sizi hangi tehlikeler bekliyor? Mali kriz olanaklarını, en değerli personelinizi kaybetme riskini, müşterilerinizi rakip şirkete kaptırma riskini vb. değerlendirin.

[form sizi-arayalim]