ERM (Employee Relationship Management) Nedir?
Çalışan İlişkileri Yönetimi ve Uzun Vadeli Hedefler
ELC / Employee Life Cycle: Çalışan Yaşam Döngüsü
Çalışan Segmentasyonu
Değer ve İhtiyaç Bazlı Çalışan Bağlılığı

Çalışan İlişkilerinde Entegre Yaklaşım
• Stratejik Yönetim, Liderlik ve ERM
• İnsan Kaynakları Yönetimi ve ERM
• İç Denetim ve ERM
• Risk Yönetimi ve ERM

ERM Uygulama Örnekleri
ERM Uygulamalarında İhtiyaç ve Öncelikler
ERM Yapılandırma Adımları
ERM Kritik Başarı Faktörleri
Uygulamalar ve Workshop

ERM (EMPLOYEE RELATİONSHİP MANAGEMENT) EĞİTİMİ
Müşterilerin sadakati ve işletme ile tekrar iş yapması, başarılı işletmelerin ana stratejilerinin önemli bir tamamlayıcısıdır. Müşterilerle doğrudan ilişki kuran ve müşteriler üzerinde etki yaratanlar işletmenin ön hizmet çalışanlarıdır.
Yöneticiler, işletme ile ilgili ortak mesajları müşterilere ön hizmet çalışanları aracılığı ile doğrudan iletip, bu mesajların müşterilerin zihninde tutulmasını sağlayabilmektedirler.
Çalışan İlişkileri Yönetimi veya kısaca ERM, çalışanların islerini daha iyi yapmalarını mümkün kılan kritik bir işletme stratejisi ve içsel (işletme içi) bir avantajdır. ERM, çalışanlarla ilişkileri (çalışma uygulamaları ve etkinlik açısından) en iyi şekilde yönetmede kullanılacak bir süreçtir.
ERM, birleştirici içsel sistemler yoluyla, çalışanların müşteri ihtiyaçlarını karşılamada gerekli bilgilere sadece parmaklarının ucu ile dokunarak ulaşmalarına imkan veren; aynı zamanda, işletmenin ortak amaçlarını gerçekleştirirken çalışanların bireysel hedeflerini de karşılamaya ve yönetmeye imkan veren bir sistemdir.
Bugün, pek çok işletmenin problemler yasama nedeni, sorunlarına yönetimde modası geçmiş yöntemlerle çözüm bulmaya çalışmalarıdır. Oysaki Endüstri Devrimi ile yaşanan endüstri çağı, nasıl ki hiyerarşik ve bürokratik bir düzen ile beslenmişse, bilgi çağı da yapısal değişim ve işletme davranışlarını vurgulayan yeni bir işletme örneği oluşturmuştur. Yeni yapı, düz ve hızlı bir yapıdır. Bu yeni yapıda, bürokrasi bırakılmalı ve hiyerarşi azaltılmalı, işletmeler daha basık hale gelmelidir. Yetkinin daha fazla devredilmesi ve personelin güçlendirilmesi söz konusu olmalıdır. Bir yetki zincirinde kritik öneme sahip bilgilerin aşağı-yukarı aktarılmasında zaman kaybedilmemelidir. Kısaca, böyle bir yapıda ERM (Çalışan İlişkileri Yönetimi) ön plana çıkmalıdır.

ERM Nedir?
• ERM-Takdir Etme: Yönetici, her ay, bir önceki ay boyunca üstün is çıkarmış çalışanları takdir etmek için is saatleri içinde toplantılar düzenleyebilir. Müşterilerden alınan bütün övgüleri yönetici bu toplantılarda çalışanlara detaylı olarak bildirebilir.

• ERM- Bilgi: Her ay, bir önceki ay nerede olunduğu, işletmenin şimdiki yeri ve nereye gidildiği “aile-çalışanlar” ile paylaşılabilir. Böylece, çalışanlar işletmede neler olduğunu ilk elden bilecektir. Çalışanlar gelecek güçlükleri, potansiyel kariyer yollarını, işletmeye katkılarını ve gelişim için neler yapabileceklerini bilmek isteyeceklerdir.
• ERM-Sahiplenme Duygusu: Çalışanlar için “hisse sahipliği planı” uygulanabilir. Çalışanlar hisse senetleri ile işletmeye ortak edilebilir. Örneğin; NATD çalışanlara üç kritere göre hisse senetlerini vermektedir: Çalışanın en az 24 yasında olması, bir yılda en az 1000 saat çalışması ve yıl sonu maaş bordrolarında gözükmesi gerekmektedir. İşletme yöneticileri, çalışanların kendilerine herhangi bir mali yük getirmeksizin, işletme hisselerini almalarına hak kazandıkları düşüncesindedir. Bu bir tazminat, indirimli satış planı, para ödülü, seçim ya da itibari bir hisse senedi değildir. Bedavadır. İşletme yöneticileri ve ortakları bu haklarından feragat ederek, çalışanlara bölüştürülecek miktarın daha çok ve daha anlamlı olmasını istemişlerdir. Her yıl çalışanlara verilen hisseler yeni çıkan hisse senetleridir. Çalışanların sahiplenme duygusu, müşteri iadelerinin oranını azaltırken, işletmenin verimini artırmış ve zaman tasarrufu sağlamıştır.

• ERM-Performansa Göre Ödüllendirme: Adil ve iyi bir ücretlendirmeye önem verilmelidir. Her çalışan, yöneticisiyle ayrıntılı bir performans incelemesi yapabilmelidir. Nerede iyi olduğunu, nerede gelişmesi gerektiğini ve şirkete hangi konularda yardım edebileceğini görmektedir. Yenilikçi çalışanlar, parasal ikramiyelerle ödüllendirilebilirler.

• ERM-Dikkatli Seçim: Kendisini, ailesini ve işletmesini önemseyen nezih çalışanlar ise alınabilir. Bu kişi dürüst, sözünü sakınmayan ve meraklı biri olmalıdır. İşe alınacak kişilerin örgüt kültürüne uyum sağlayıp sağlamayacağı belirlenmelidir. Bu nedenle, personel alınırken çok dikkatli bir seçim süreci içinde adayın işletmeye kabulü gerçekleştirilmelidir.

• Çalışanlarla Güvene Dayalı İlişkiler: Çalışanlar, yöneticilerinin onlardan beklediği tavırların aynılarını hak ederler. Bu nedenle, güvenden söz edildiği zaman yöneticinin onu gerçekten anlamlandırması gerekmektedir. Yönetici, her gün, her koşulda ilişkileri geliştirmek için çalışmalıdır. Aksi takdirde, çalışanlar ikiyüzlülüğü hissedeceklerdir. Yönetici, çalışanlarına sahip olduğunu düşünebilir; ancak onları satın alamaz; çünkü çalışanlar satılık değillerdir ve yalnızca para için işletmede çalışmazlar: Hak ettikleri şerefleri, layık oldukları dürüstlük, güven, eşitlik, karşılıklı saygı, ekip çalışması, takdir edilme ve önemsenmeleriyle işletmede var olmaktadırlar.

• ERM-Günlük İltifatlar
• ERM- Önemseme ve İçtenlik
• ERM-Sonuçların Sahiplenilmesine Tam Yetki Verilmesi: Yöneticinin işi, işletmenin hedeflerinin ana baslıklarını belirlemektir. Hedeflerin başarılması için sorumlulara tam yetki verilmesi konusu üzerinde önemle durulmalıdır.

Hedeflerin açık ve ulaşılabilir olduğundan emin olunmalıdır. Başarısızlıklardan çalışanlar sorumlu tutulmamalı, ancak verilen ise “en iyi işimiz olacak” gözüyle bakmaları sağlanmaya çalışılmalıdır. Eğer çalışanlar hata yapma korkusuyla engellenirse, denemeye bile kalkışmayacaklardır. Oysa eğer denenmemiş olan bir şey denenmezse, işletmenin büyüme oranı ve üretimi sancılar çekmeye başlayacaktır. Böyle bir durum da, hiç istenen bir durum değildir.Çalışan İlişkileri
Müşteri İlişkileri Yönetimi’nin yani kısaca CRM amacı nasıl ki, ürettiğiniz ürün için daha fazla müşteri bulmak yerine ihtiyaçlarını daha iyi öğrendiğiniz müşteri için daha fazla ürün bulmaksa; ERM’ nin amacı da işletmeye yeni çalışanlar bulup onların maliyetine katlanmak yerine, elde bulunan yani mevcut çalışanların ihtiyaçlarını en iyi şekilde öğrenip, onlara daha iyi hız vererek sadık çalışanlar yaratmaktır. Tabi bunu yaparken, iyi çalışanları da işletmeye çekip, sadık çalışanlar haline getirmek önem kazanmaktadır. Nasıl ki CRM’de yeni müşteri, eski müşterinin aldığı miktarda satın alıncaya kadar uzun bir süre geçiyorsa, ERM’de de, yeni çalışan eski çalışanın ürettiği miktarda ürün üretene kadar ve eski çalışanın sahip olduğu verimlilik düzeyine ulasana kadar uzun bir süre geçeceği ve bunun işletme için kayıp anlamına geleceği düşünülmelidir. Ayrıca, eski çalışanın müşteri ile kurduğu çok özel ilişkileri yeniden kurmak için oldukça uzun bir süre geçecek, belki de sırf bu nedenle işletme müşteri kaybına bile uğrayabilecektir. Nasıl ki bugün Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) anlayışı, Müşterilerin Yönettiği İlişkiler (CRM) bakış açısına, yani, müşteriyi daha merkeze alan bir anlayışa dönüşmeli ise, Çalışan İlişkileri Yönetimi (ERM) bakış açısı da, Çalışanların Yönettiği İlişkilere (ERM), yani, çalışanı daha çok merkeze alan bir stratejiye dönüşmelidir.
Böylece, başarılı bir ERM stratejisi ve uygulaması, essiz bir işletme içi güç yaratırken, çalışanların bireysel hedeflerinin, işletmenin ortak hedefleriyle (yani müşteri tatmini ve işletmeyi hatırlayıp tekrar gelmelerinin sağlanması seklindeki ortak amaçların) bir arada ele alınmasını garanti etmektedir.