TARİHİ YARIMADA KARA SURLARI ÇALIŞTAYI RAPORU

İstanbul Tarihi Yarımada Kara Surları Çalıştayı Yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü yönetiminde düzenlenen çalıştay 26 -27 Ekim 2013’de Sapanca’da gerçekleştirilmiştir.

İstanbul’da kara surları ve yakın çevresi sürdürülebilir koruma ve kullanma modellerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü yönetiminde düzenlenen ve 26 – 27 Ekim 2013’de Sapanca’da gerçekleştirilen çalıştayın; organizasyon, planlama ve raporlama hizmetleri Professional Life Institute firması tarafından gerçekleştirildi. Çalıştaya akademisyenler, mimarlar, şehir planlamacılar, restoratörler, tarihçiler, sanat tarihçileri, arkeologlar, endüstriyel tasarımcılar, yerel yönetim birimlerinden yetkililer, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür A.Ş. ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden oluşan yaklaşık 100 kişi katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Etüd ve Projeler Daire Başkanı Atilla Alkan açılış konuşmasında, kara surları ve yakın çevresi sürdürülebilir koruma ve kullanma modellerinin tartışılacağı çalıştay hakkında katılımcılara detaylı bilgi vererek, iki gün süren çalıştaya katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarihi Çevre Koruma Müdürü Cem Eriş’in yaptığı İstanbul Kara surlarının geçmişi, bugünü ve geleceği sunumunun ardından sırasıyla şu sunumlar gerçekleştirildi.
– Tekfur Sarayı ve Anemas Zindanları / Yüksek mimar ve restoratör Şirin Akıncı
– Kara surları T55 – T60 Burçları arası rölöve, restitüsyon, restorasyon, mühendislik uygulama projeleri / Yüksek Mimar Engin Binoğul
– Dünya örnekleri / Mimar Boris Micka

Kara surlarının sürdürülebilir koruma ve kullanma kriterleri, koruma kullanma dengesinde kent dinamiklerinin etkisi, kültür turizmi potansiyeli, yaya ve taşıt trafiği açısından konumu, koruma amaçlı imar planında yakın ve uzak çevresiyle ilişkisi, alan yönetim palnında mevzuat bütünlüğünün ve kurumsal eşgüdümün sağlanması şeklinde altı ana başlıkta toplanan konular, grup çalışmalarında detaylarıyla tartışıldı ve raporlandı.