SPOR MÜZESİ ÇALIŞTAYI RAPORU

İBB Spor Müzesi için ilk adım atıldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek İstanbul’da “Spor Müzesi” kurma çalışmaları kapsamında düzenlenen spor müzesi çalıştayı tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul’da bir spor müzesi kazandırılmasıyla ilgili yaptığı çalışmaların ilk adımı Spor Müzesi Çalıştayo ile atıldı. İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Üstyapı Projeler Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde 30 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında Sapanca Güral Hotel’de düzenlenen Spor Müzesi Çalıştayı’na Türkiye’nin muhtelik yerlerinden ve üniversitelerinden konusunda uzman akademisyenler, müzeciler, arkeologlar, sanat tarihçileri, spor yöneticileri, spor adamları ve spor gazetecilerinin aralarında bulunduğu katılımcılar hazır bulundu. 30 Kasım Cumartesi günü açılış toplantısı ile başlayan çalıştayda daha sonra grup çalışmalarına geçildi. Alanlarında uzman katılımcılar, 9 ayrı masada bir araya gelerek; “Koleksiyon Yönetimi”, “Sergileme ve Tasarım”, “İletişim, Etkinlik ve Kültürel Faaliyetler ve “Sürdürülebilirlik ve Gelir Getirici Faaliyetler” konu başlıklarında grup çalışmaları yaptılar. 1 Aralık Pazar günü düzenlenen Spor Müzesi Çalıştayı’nın ikinci gününde karılımcılar iki ayrı oturum gerçekleştirdi. İlk oturumda grup çalışmaları devam ederken ikinci oturumda toparlanan bilgiler genel bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Çalıştay dört başlıkta gerçekleştirildi İki gün boyunca oldukça verimli bir şekilde gerçekleştirilen Spor Müzesi Çalıştayı’nda genel olarak; “Koleksiyon Yönetimi” başlığı altında spor müzesinin temel amacı ve işlevlerinin neler olacağı, müzede spor tarihinin hangi çerçevede ve nasıl sunulacağı, müze koleksiyonunu elde etme ve genişletme yöntemlerinin neler olabileceği başlıkları tartışıldı. “Sergileme ve Tasarım” başlığındaki bölümde müzenin nerede kurulması gerektiği, müze alanının ve çerçevesinin özellikleri, iç ve dış mekanın nasıl tasarlanması gerektiği, interaktif uygulamalara müzede nasıl yer verileceği konuları hakkında tartışılarak bu konularda öneri ve görüşler dile getirildi. “İletişim, Etkinlik ve Kültürel Faaliyetler” bölümünde müzenin dünya üzerindeki müzelerle iletişimi, müze bünyesinde düzenlenecek olan geçici sergiler, konferanslar, imza günlerinin gerçekleştirilme sıklığı ve kapsamı, müzeye dijital platform olarak adlandırılan sosyal medya, sanal müze turu ve web sayfasının genel çerçecvesi, sosyal medya ağlarına erişimin nasıl gerçekleştirileceği konuları incelendi. “Sürdürülebilirlik ve Gelir Getirici Faaliyetler” başlığı altında ise müze ziyaretinin sürekliliğinin nasıl sağlanacağı ve ziyaret çekmek için neler yapılabileceği, müze hedef kitlesi ve bu kitleye yönelik ne gibi etkinlikler yapılabileceği, müzeye gelir elde etme için ne gibi aktiviteler ve etkinlikler yapılabileceği, sponsorluk ve işbirlikleri için izlenecek strateji ve yöntemler tartışıldı. Çalıştay masa sunumları ve grup tartışmaları ile son bulurken grup çalışma masalarında ortaya konan tüm veriler rapörterler tarafından kayıt altına alınarak raporlandı.