İSTANBUL KENT MÜZESİ ÇALIŞTAYI

Çalıştay Örneği – İstanbul Kent Müzesi Çalıştayı

İstanbul, Kent Müzesine Koşuyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İstanbul Kent Müzesi Çalıştayı, farklı disiplinlerden görüşleri bir araya getirdi. 17 – 18 Kasım 2012 tarihinde Sapanca’da gerçekleştirilen çalıştay sonucunda ortaya çıkan rapor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kent müzesi çalışmalarına ışık tutacak

İstanbul’da kent müzesi kurulmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı, Üstyapı Projeler Müdürlüğünce düzenlenen, müzenin kuruluşuna ışık tutacak çalıştay 17 – 18 Kasım 2012’de Sapanca’da gerçekleştirildi. Çalıştaya Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, akademisyenler, müzebilimbiler, mimarlar, şehir plancıları, sanatçılar, koleksiyonerler, endüstri ürünleri tasarımcıları, Kültür A.Ş., TURED, ve TURSAB yetkililerinden oluşan 100 kişi katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanı Atilla Alkan, açılış konuşmasında; İstanbul Kent Müzesi projesinin amacını “geçmişimizi, bugünümüzü ve gelecekten beklentilerimizi kapsamlı bir viçimde işleyebileceğimiz yeni bir mekan tasarlamak ve “Kent ile kentlileri buluşturacak aktif bir platform oluşturarak, kentlilerin aidiyet duygusunu arttırmak” olarak özetledi. EŞYA odaklı değil, İNSAN odaklı bir müzecilik anlayışının; kent müzesinin yalnızca bir sergileme alanı değil, kent kimliğini ve kentlilik bilincini geliştiren, kentte yaşayan etnik, dinsel, kültürel, toplumsal gruplar arasında karşılıklı anlayış, saygı ve ortak yaşam kültürünü oluşturan bir sivil platform olmasını sağlayacağını belirten Atilla Alkan, İstanbul Kent Müzesi’nin kurulacağı Topkapı Şehir Parkı hakkında katılımcılara detaylı bilgi vererek, iki gün süren çalıştaya katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Uluslararası Kent Müzeleri Komitesi Başkanı Suat Atasoy, “Dünyada Kent Müzeleri ve İstanbul Kent Müzesi Projesi”, İstanbul Şehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Güvenç “Kent Müzesi Araştırmalarında Yeni Açılımlar” ve Proffesional Life Institute Genel Müdürü Figen Zekier “Çalıştayın Amacı ve Yöntemi” konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

GÖRÜŞLER PAYLAŞILDI
Afşin Altaylı koordinatörlüğünde, Proffesional Life Institute grup sorumluları ile birlikte, Ayşen Savaş, Bülent Özden, Deniz Ünsan, Deniz koç, Dilek Yıldız Karataş, Halim Bulutoğlu ve Yeşim Kartaler’in moderasyonuyla grup çalışmaları gerçekleştirildi. Müze İçeriği, Müze İşlevleri, Erişilebilirlik ve Yönetişim Modeli olarak dört ana başlıkta toplanan konular detaylarıyla tartışıldıktan sonra, grup çalışmalarından elde edilen rapor katılımcılara sunuldu.

Her çalıştay örneği kuruma ve çalıştay amacına özeldir.