Çok Boyutlu Yönetim Sertifika Programı

ÇOK BOYUTLU YÖNETİM SERTİFİKA PROGRAMI

* Kurumsallaşma Sürecindeki Şirketlerde Stratejik Yönetim
* 2. Kuşak Yöneticileri Bekleyen Sorunlar
* Kurumsallaşma Süreci Yönetimi
* Organizasyon Şeması ve Kadro Belirleme
* Öncelikli Hedefler Doğrultusunda Değişim Yönetimi
* Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Planlamalar
* İnsan Kaynakları Yönetimi
* İşe Alım ve Mülakat Teknikleri
* Ücret Yönetimi ve Derecelendirme
* Performans Yönetimi
* Kurum İçi İletişim Yönetimi
* Eğitim ve Gelişim Yönetimi
* İnsan Kaynakları Performansı Ölçüm Teknikleri
* Stratejik Pazarlama Yönetimi
* Stratejik Pazarlamanın Temel Fonksiyonları
* Kurumsal İletişim ve Medya
* Kitlesel Pazarlama & Hedef Odaklı Pazarlama
* Satış & Pazarlama İlişkisi ve Entegre Hedefler
* Doğrudan Pazarlama Performans Ölçüm Teknikleri
* Pazarlama Planı Oluşumu ve Yönetimi
* Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship Management)
* Stratejik CRM, Organizasyonel CRM ve Analitik CRM
* Müşteri Yaşam Evreleri Yönetimi
* Potansiyel Müşteri, Mevcut Müşteri ve Kayıp Müşteri Takip Sistematiği
* Değer ve İhtiyaç Bazlı Segmentasyon
* CRM Performans Ölçümleri ve Projelendirme

Her eğitim içeriğine paralel olarak; Proje Yönetimi Eğitimleri, Grup Çalışmaları ve Uygulamalar

[form sizi-arayalim]