MINDFULNESSMindfulness (Bilinçli Farkındalık) Eğitimi
 
Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) eğitimi ve uygulamalarının, stresi azalttığı, iş doyumunu arttırdığı, duygu düzenleme ve odaklanmaya katkı sağladığı bilinmektedir.
 
Eğitimin Amacı:
 
Bu eğitimin amacı, mindfulness becerilerinin, kurumsal ve kavramsal tanıtımını yapmak, çeşitli uygulama teknikleri ile bu becerilerin kişisel yaşama katılmasını sağlamaktır.
 
Eğitime Kimler Katılabilir?
 
√  Kendi yaşamında bilinçli farkındalığını yükselterek, yaşam kalitesini yükseltmek isteyenler.
√  Çevresinde veya danışanlarında değişim yaratmak isteyenler.
√  Kurumsal yaşamda öğrendiklerini aktarmak isteyenler.
√  Kendi mesleğine katkıda bulunmak isteyenler.
√  Mındfulness Uygulayıcısı olarak, başkalarının hayatına da dokunmak isteyenler.
 
EĞİTİM İÇERİĞİ:
 
√  Mindfulness Nedir?
 
√  Bilinçli Farkındalık Becerileri

√  Öz Farkındalık

√  Bedensel Farkındalık
 
√  Zihinsel Farkındalık

•   Düşüncelerle Temas ve Düşüncelerin Farkındalığı

•   Zihinsel Beceri Arttırma

•   Dağınık Zihinden Odaklanmış Zihne Geçiş
 
√  Duygusal Farkındalık

•   Duygusal Reaktiviteyi Fark Etmek ve Yönetmek
 
√  Nefes Teknikleri ve Nefes Farkındalığı

•   Nefes Teknikleri ile Duygu Kontrolü
 
√  Günlük Rutine Mindfulness Adaptasyonu

•   Olumlama Teknikleri

•   Geçmiş ve Gelecek Algısını Yönetme

•   Anda Kalma Deneyimini Yaşama

•   Yargısız Gözlem

•   Dikkat, Odaklanma ve Konsantrasyon

•   Strese Yönelik Mindfulness Uygulamaları
 
√  Uygulamalar